• Tốc độ 45Mbps Cáp Quang
  • Dung lượng dành cho 15-20 người sử dụng
  • Trả trước 6 Tháng Miễn phí lắp đặt ( 1 Modem Wifi + 1 đầu thu HD) + tặng 1 tháng
  • Trả trước 12 Tháng Miễn phí lắp đặt ( 1 Modem Wifi + 1 đầu thu HD) + tặng 2 tháng
  • Thủ tục đơn giản chỉ cần CMND. Hỗ trợ tại nhà.